El 2 de juny serem a les festes de Virrei Amat (Barcelona). A les 17:00 actuació a la plaça i de 18:00 a 20:00 taller a les carpes.