El 19 de Maig estarem abientant la zona de Picnic del Poble Espanyol al Minimusica Festival des de
les 12:30 fins a les 17:00 i també hi farem un workshop de 13:30 a 14:30 en una de les carpes.