Recordeu, aquest diumenge serm a la Sala Apolo [2] a les 11:00 del matí!